Phòng

vnđ / Mỗi đêm

Phòng Vip 1

» Tối đa: 3 người
» Diện tích:
» Số Giường: 1

vnđ / Mỗi đêm

Phòng Vip 2

» Tối đa: 4 người
» Diện tích:
» Số Giường: 2

vnđ / Mỗi đêm

Phòng Vip 3

» Tối đa: 4 người
» Diện tích:
» Số Giường: 2

vnđ / Mỗi đêm

Phòng Vip 4

» Tối đa: 4 người
» Diện tích:
» Số Giường: 2